Latest News

ประกาศและระเบียบฯ

การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้ากุ้งทะเล โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ด้านการประมง (Green Agriculture City)

  • PDFพิมพ์อีเมล

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ด้านการประมง (Green Agriculture City)

ภาคเกษตรของประเทศไทย มีความได้เปรียบทั้งในเชิงที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลกหรือการเป็นครัวโลก รวมทั้งความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งภาคการเกษตรเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติได้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเกษตรของประเทศไทยได้มีการใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบ รวมทั้งโอกาสในการผลิตทางการเกษตรและอาหารซึ่งนำไปสู่ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงด้านอาหาร และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต ประกอบกับเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด จึงมีการจัดทำโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ซึ่งคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายจากจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ประกอบกับพิจารณาจากข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ของ สศช. และข้อมูลศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ของ กพร. โดยดำเนินการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ทั้งพื้นที่ และการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) อาทิ การนำของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล หรือไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ทั้งนี้ มุ่งเน้นในการสร้างร่วมมือกับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด และคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Agriculture Ecoproducts)

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในสินค้ากุ้งทะเล ความสามารถในการทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว แปรรูป และจัดจำหน่ายจนถึงผู้บริโภค

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในสินค้ากุ้งทะเล

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในสินค้ากุ้งทะเล


ข่าวประสัมพันธ์

โครงการพันธมิตรกุ้งอาเซี่ยน "Asean Shrimp Alliance"

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

Contact Info

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
กรมประมง
50 เกษตรกลาง บางเขน
จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel: (+66) 2561 4683, (+66) 2562 0588
Fax: (+66) 2579 2421, (+66) 2561 0786,
(+66) 2579 2738(DS-2031)
Email: thaishrimp@hotmail.com
Email:
WebMaster

ดู แผนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday129
mod_vvisit_counterYesterday2221
mod_vvisit_counterThis week10859
mod_vvisit_counterLast week13804
mod_vvisit_counterThis month45242
mod_vvisit_counterLast month45735
mod_vvisit_counterAll days740211

We have: 4 guests online
Your IP:: 54.91.93.213
 , 
Today: ส.ค. 28, 2015

Login

Users

Most active users today from total of 1:
narongkorn
Home