ข่าวประกาศกรมประมง

ข่าวส่าสุดของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ประกาศและระเบียบฯ

การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้ากุ้งทะเล โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ด้านการประมง (Green Agriculture City)

  • PDFพิมพ์อีเมล

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ด้านการประมง (Green Agriculture City)

ภาคเกษตรของประเทศไทย มีความได้เปรียบทั้งในเชิงที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลกหรือการเป็นครัวโลก รวมทั้งความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งภาคการเกษตรเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติได้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเกษตรของประเทศไทยได้มีการใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบ รวมทั้งโอกาสในการผลิตทางการเกษตรและอาหารซึ่งนำไปสู่ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงด้านอาหาร และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต ประกอบกับเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด จึงมีการจัดทำโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ซึ่งคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายจากจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ประกอบกับพิจารณาจากข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ของ สศช. และข้อมูลศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ของ กพร. โดยดำเนินการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ทั้งพื้นที่ และการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) อาทิ การนำของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล หรือไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ทั้งนี้ มุ่งเน้นในการสร้างร่วมมือกับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด และคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Agriculture Ecoproducts)

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในสินค้ากุ้งทะเล ความสามารถในการทวนสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว แปรรูป และจัดจำหน่ายจนถึงผู้บริโภค

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในสินค้ากุ้งทะเล

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ในสินค้ากุ้งทะเล

ข่าวประสัมพันธ์

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

Good Labour Practices (GLP)

โครงการพันธมิตรกุ้งอาเซี่ยน "Asean Shrimp Alliance"

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

Contact Info

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
กรมประมง
50 เกษตรกลาง บางเขน
จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel: (+66) 2561 4683, (+66) 2562 0588
Fax: (+66) 2579 2421, (+66) 2561 0786,
(+66) 2579 2738(DS-2031)
Email: thaishrimp@hotmail.com
Email:
WebMaster

ดู แผนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday716
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week716
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month716
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days780988

We have: 101 guests, 7 bots online
Your IP:: 50.17.8.37
 , 
Today: พ.ย. 27, 2015

Login

Users

Most active users today from total of 2:
narongkorn, somchaiw

ประกวดราคา & สอบราคา

Home